upbrain

โรงเรียนเสริมทักษะอัพเบรน (UPBRAiN Tutor)


เป็น โรงเรียนกวดวิชาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ และทําการสอนมาด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี ในวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ และ ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับประถม และ มัธยม โดยมีชื่อเสียง และ เป็นที่ รู้จักดี ในการติวสอบเข้า ม.1 และ ม.4 โรงเรียนชื่อดัง ประจําจังหวัดตรัง และใกล้เคียง มีนักเรียนสมัครเรียนสด กว่าปีละ 1000 คน

UpBrain
เกี่ยวกับผู้สอน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของ UPBRAiN ได้ที่นี่