วิชาสามัญ

คณิตศาสตร์
ชื่อคอร์ส 8309-V07 : Upskill คณิตศาสตร์สามัญฯ

8309 UpSkill คณิตศาสตร์ วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ ม.ปลาย แข่งขัน

 

อาจารย์ผู้สอน+ประวัติ

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)

  • ที่ 1 ประเทศ การสอบ Pre ม.ปลาย คณิตศาสตร์ (100 ตะแนนเต็ม)
  • เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริยญาโท วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1
  • ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคนิค A-point

 

ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.ปลายแข่งขัน เรื่อง UpSkill คณิตศาสตร์ วิชาสามัญ โดยจะเป็นการเอาแนวโจทย์หรือข้อสอบที่ออกสอบบ่อยมาให้น้องได้ฝึกทำพร้อมเฉลยแบบละเอียด และยังมีการจับเวลาในการทำโจทย์เพื่อให้น้องได้รู้ว่ายังอ่อนเรื่องไหน หรือบทไหนเพื่อน้องจะได้เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบจริง

ชม.เรียนจริง : 50.5 ชม.

ชม.เรียน +20% : 60.5 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿2,800.00