PREMIER PREP

สถาบัน พรีเมียร์ เพรพ


เป็นโรงเรียนกวดวิชาภาษาอังกฤษที่เปรียบเสมือนโค้ชผู้มีความเชี่ยวชาญที่จะคอยดูแลให้คําปรึกษา และวางแผนการเรียนอย่างใกล้ชิดให้กับน้องๆตั้งแต่ระดับประถมปลาย มัธยมต้น ไปจนถึงมัธยมปลาย โดยทีมครูที่จบจากมหาวิทยาลัยชั้นนํา ในไทยและมหาวิทยาลัยระดับโลก ซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของนักเรียนที่สอบติด ม.1 EP ปทุมวัน, เตรียมอุดมฯ, คณะแพทย์ วิศวะ อักษร บัญชี ฯลฯ รวมถึงสอบชิงทุนเล่าเรียนหลวงและทุนรัฐบาล มาตลอด 10 ปี Purposeful

เรามีวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นจะทําให้นักเรียนของเราประสบความสําเร็จในทุกเป้าหมาย โดยนําเทคนิคการสอนอย่างเป็นระบบ มีวิธีที่ทําให้เรียนน้อยแต่ได้มากกว่าด้วยขั้นตอนการเรียน 3 steps to success (Essential > Advanced > Test Prep ) พื้นฐานแน่น เรียนเป็นระบบ ครบ จบทุกเป้าหมาย โดยเน้นสร้างทักษะพื้นฐาน (Reading&Vocab, Grammar และ Writing) ให้แข็งแรงแบบยั่งยืน ไม่ ฉาบฉวย เพื่อใช้ต่อยอดสู่ทุกสนามแข่งขัน ทั้งนี้หลังจากเรียนจบคอร์สเรามีการทดสอบและประเมินผลการเรียน โดยคุณครูผู้สอนและเจ้าหน้าที่ ผู้มีความเชี่ยวชาญติดตามและคอยให้คําปรึกษา ทําให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องๆอย่างชัดเจน จากนักเรียนที่มีพื้นฐานธรรมดา “เป็น” นักเรียนที่มีความพร้อมสู่สนามแข่งขัน Proven

พิสูจน์แล้วด้วยผลงานช่วยให้นักเรียนพรีเมียร์ เพรพกว่า 80% สอบติดในแต่ละสนามแข่งขัน (สอบเข้าม.1 ร.ร. สาธิต ปทุมวัน, สอบเข้าเตรียมอุดม, สอบเข้าคณะชั้นนําภาคไทยเช่น แพทย์ วิศวะ อักษร บัญชี ฯลฯ และสอบชิงทุนรัฐบาล/ทุนเล่าเรียนหลวง) เมื่อน้องๆเดินตาม Roadmap ที่สถาบันพรีเมียร์ เพรพ ได้วางแผนไว้ให้

PREMIER PREP
เกี่ยวกับผู้สอน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของ PREMIER PREP ได้ที่นี่