สินค้าดาวน์โหลดตำรา

สามารถดำเนินการดาวน์โหลดตำราได้ดังนี้


1. ติดตั้งระบบเรียนหรือแอปพิเคชั่น Learn Anywhere <คลิกเพื่อติดตั้ง>
2. Log-in เข้าสู่ระบบเรียน โดยใช้ Username ID และ Passward ของออนดีมานด์

3. เลือกคอร์สเรียนของคุณ และกดที่สัญญาลักษณ์คลิปหนีบกระดาษตามภาพ4. จากนั้นเลือกที่ดาวน์โหลดเพื่อดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนหมายเหตุ : 

1. กรณีซื้อบัตรติวแนะแนว Online คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพิเคชั่นนี้ ทางออนดีมานด์จะทำการลงเอกสารติวให้ดาวน์โหลดสำหรับงาน Online ก่อนวันงาน 3 วัน ในตั๋วของคุณ โดยคุณสามารถดูตั๋วของคุณได้ ที่นี่

2. กรณีซื้อบัตรติวแนะแนว On Ground คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพิเคชั่นนี้และสามารถรับเอกสารติวได้ที่หน้างาน โดยคุณสามารถดูตั๋วของคุณได้ ที่นี่