Call Center
02-251-9456
08.00-20.00 น.

GAT-PAT AnyWhere

ชีววิทยา
ชื่อคอร์ส AN2308-V02 : ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีววิทยา @Home

คอร์ส 2308 ตะลุยโจทย์ PAT2 ชีววิทยา

อาจารย์ผู้สอน นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน) 

คอร์สตะลุยโจทย์ PAT2 ชีววิทยา มีข้อสอบให้น้องๆ ฝึกทำโจทย์ 4 ปีย้อนหลังรวมกว่า 8 ชุดข้อสอบ 

พร้อมการเฉลยแบบมีเทคนิคอย่างละเอียด

 น้องจะได้รับประสบการณ์ในการคิดและทำข้อสอบจริงของปีก่อนๆ 

และทำข้อสอบได้อย่างรวดเร็วและทันเวลา

#ชีวะ #พี่วิเวียน #ม.ปลาย #TCAS #วิชาสามัญ

ชม.เรียนจริง : 12 ชม.

ชม.เรียน +20% : 14.3 ชม.

อายุคอร์สเรียน : 12 เดือน

฿1,800.00