keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ติวเข้มข้น คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนแข่งขันส

รหัส : UB0002-V01

ความยาววิดีโอ 40.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 48.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿4,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส : ติวเข้มข้น คณิตศาสตร์ สอบเข้า ม.1 โรงเรียนแข่งขันสูง

ระดับเนื้อหา: คณิตศาสตร์ สำหรับ ป.6 เตรียมสอบเข้า ม.1 โรงเรียนแข่งขันสูง

เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.5 - ป.6 โดย เนื้อหาในคอร์ส คลอบคลุมเนื้อหาคณิตศาสตร์ ป.4 - ป.6
สำหรับการสอบเข้า โดยเหมาะกับน้องๆที่มีความรู้พื้นฐานมาบ้างแล้ว
และต้องการต่อยอดเพื่อเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนแข่งขันสูง ใน จ.ตรัง
และ พื้นที่ใกล้เคียง เช่น จภ.ตรัง, บูรณะ รำลึก และ ห้อง สสวท. และ ห้องพิเศษ โรงเรียนชื่อดัง

สอนโดย : ณภัทร จิระนคร (ครูพี่แม็ค P’MAC) 

ประวัติการศึกษา
- มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
- ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ SIIT ม.ธรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง รางวัลเรียนดีทุนภูมิพล)
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ Hochschule Revensburg Weingarten ประเทศเยอรมนี 

ประวัติการสอน
- ติวเตอร์วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนเสริมทักษะอัพเบรน (UPBRAiN TUTOR)
- วิทยากรรับเชิญโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
- วิทยากรรับเชิญ โครงการติวสอบต่างๆ ทั่วจังหวัดตรัง

เนื้อหาบทเรียน
PART 1 จำนวนและตัวเลข
PART 2 แบบรูปและความสัมพันธ์
PART 3 เศษส่วน
PART 4 ตัวประกอบ, ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
PART 5 สมการ
PART 6 ร้อยละ กำไร ขาดทุน ลดราคา
PART 7 เรขาคณิต
PART 8 ปริมาตรรูปทรงสามมิติ
PART 9 สถิติ
PART 10 ความน่าจะเป็น

บทเรียน
  • จำนวนและตัวเลข
  • แบบรูปและความสัมพันธ์
  • เศษส่วน
  • ตัวประกอบ
  • สมการ
  • ร้อยละ
  • เรขาคณิต
  • ปริมาตร
  • สถิติ
  • ความน่าจะเป็น