keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack เด็กเก่งด็กเก่งวิทย์+คณิต ป.6 เทอม 1 (4884,4

รหัส : 4405-S01

ความยาววิดีโอ 90 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 99 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿9,800.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

Pack เด็กเก่งด็กเก่งวิทย์+คณิต ป.6 เทอม 1

> กรณีซื้อคอร์สนี้แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยน หรือคืนคอร์สได้ในทุก ๆ กรณี
> Mini Class จำนวน 6 ชั่วโมง สอนโดย ครู OnDemand ประถม
> คลาสเรียนตัวต่อตัว จำนวน 4 ชั่วโมง สอนโดย ทีมนักวิชาการ OnDemand  https://bit.ly/3lJJ6Y2

อาจารย์ผู้สอน : พี่ปาล์ม พุทธชาด จันทร์เมือง
ระดับของเนื้อหา : เน้นการปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน

หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- การเจริญเติบโตของมนุษย์
- อาหารและสารอาหาร
- หินและวัฎจักรหิน
- สารและสสาร

อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู

หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- จำนวนและการดำเนินการ
- ตัวประกอบของจำนวนนับ
- เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน
- ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
- ร้อยละและอัตราส่วน  

บทเรียน