keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

แนวคิดในการทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกการเปลี่ยนแปลง

รหัส : ANLL1003-S01

ความยาววิดีโอ 1.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 2 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

สินค้ารายการนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา กรุณาดาวน์โหลดตำราได้ที่ระบบการเรียน Learn Anywhere ดูวิธีการดาวน์โหลดตำรา

รูปแบบการเรียน

฿630.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส แนวคิดในการทำความเข้าใจพฤติกรรมลูกการการเปลี่ยนแปลงของลูกที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น

รายละเอียดคอร์ส

ประกอบได้ด้วย
LL0006-เลี้ยงลูกวัยรุ่นด้วยวิธีเชิงบวก - Positive parenting
คอร์สนี้จะสอนวิธีการเลี้ยงลูกเชิงบวกว่าทำอย่างไร
แนะนำวิธีการดูแลและวิธีการรับมือวัยรุ่นอย่างถูกวิธีตามหลักพัฒนาการของช่วงวัย

LL0007-สอนอย่างไรก็ไม่ถูกใจลูก
คอร์สนี้จะสอนเทคนิคการสอนให้โดนใจลูก และถูกใจผู้ปกครองด้วยตามหลักจิตวิทยา
พร้อมทั้งวิธีการสังเกตพฤติกรรมและการรับมือลูกเมื่อมีปัญหา

*แถมฟรี* LL7001-ตามหาความสุขด้วยอิคิไก (Ikigai)
คอร์สนี้จะสอนว่าคุณค่าของชีวิตตามหลัก IKIGAI คืออะไร
มีองค์ประกอบอะไรบ้าง พร้อมกับเทคนิคการนำไปใช้

บทเรียน