keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ทดลองเรียน อังกฤษเข้าเตรียม level 1

รหัส : PF7001-V01

ความยาววิดีโอ 1 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 2 ชม.
อายุคอร์สเรียน 7D เดือน

สินค้ารายการนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา กรุณาดาวน์โหลดตำราได้ที่ระบบการเรียน Learn Anywhere ดูวิธีการดาวน์โหลดตำรา

รูปแบบการเรียน

฿0.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

 ชื่อคอร์ส : ทดลองเรียน อังกฤษเข้าเตรียม level 1 

***ไม่มีการจัดส่งตำราที่บ้านและไม่มีไฟล์ตำราการเรียนการสอน***

** ชม.เรียน 1 ชม. ชม.เรียน 20% 2 ชม. อายุคอร์ส 7 วัน **

พี่โพโม่จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ศิลป์-เยอรมัน)
ด้วยความสนใจภาษาและวรรณคดีเป็นพิเศษ จึงเลือกศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ

บทเรียน