keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

อังกฤษเข้าเตรียม level 1

รหัส : PF0001-V01

ความยาววิดีโอ 24 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 26.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

พี่โพโม่จบจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ศิลป์-เยอรมัน)
ด้วยความสนใจภาษาและวรรณคดีเป็นพิเศษ จึงเลือกศึกษาต่อที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาอังกฤษ
คอร์สเรียนของ Perfect10 ออกแบบมาเป็นพิเศษ ผ่านการคัดสรรเนื้อหาจากคลังข้อสอบเก่าต่างๆ
ทั้งความรู้จากรั้วเตรียมอุดมฯ และคณะอักษรศาสตร์ ผนวกประสบการณ์การสอนกว่า 8 ปี
คลุกคลีกับการปั้นน้องๆ เข้าเตรียมอุดมมามากมาย พี่โพโม่ภูมิใจที่ได้ช่วยให้น้องๆ
ใช้ภาษาอังกฤษเป็นใบเบิกทางเพื่อการสอบเข้าม.4 ได้สำเร็จตามที่ฝันไว้

บทเรียน
 • EP 1/1
 • EP 1/2
 • EP 2/1
 • EP 2/2
 • EP 3/1
 • EP 3/2
 • EP 4/1
 • EP 4/2
 • EP 5/1
 • EP 5/2
 • EP 6/1
 • EP 6/2
 • EP 7/1
 • EP 7/2
 • EP 8/1
 • EP 8/2
 • EP 9/1
 • EP 9/2
 • EP 10/1
 • EP 10/2
 • EP 11/1
 • EP 11/2
 • EP 12/1
 • EP 12/2