keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คณิต Classic ป.6 เทอม 1

รหัส : 4802-V05

ความยาววิดีโอ 35 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 39 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 1
อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู
ระดับของเนื้อหา : เน้นการปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- จำนวนและการดำเนินการ
- ตัวประกอบของจำนวนนับ
- เศษส่วนและการบวก การลบ การคูณการหารเศษส่วน
- ทศนิยมและการบวก การลบ การคูณ การหารทศนิยม
- ร้อยละและอัตราส่วน

บทเรียน