keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ประถมประถมเนื้อหา • วิทยาศาสตร์ favorite_border

วิทย์ Classic ป.5 เทอม 1

รหัส : 4001-V05

ความยาววิดีโอ 35 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 39 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

วิทย์ฯ Classic ป.5 เทอม 1
อาจารย์ผู้สอน : พี่ปาล์ม พุทธชาด จันทร์เมือง
ระดับของเนื้อหา : เน้นการปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส
- แรงในชีวิตประจำวัน
- เสียงและการไดิยิน
- การเปลี่ยนแปลงของสาร
- การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

บทเรียน