keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คณิต Classic ป.4 เทอม 1

รหัส : 4814-V03

ความยาววิดีโอ 35 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 39 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 1

อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์  ศิริชัย  เพชรชู

รายละเอียดคอร์ส :        
ระดับของเนื้อหา  เน้นการปูพื้นฐาน มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส     

1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
2 การบวกและการลบจำนวนนับ
3 การคูณและการหารจำนวนนับ
4 แบบรูป
5 เวลา

บทเรียน