keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Upskill GAT Connect Plus เชื่อมโยงสำหรับ Dek65

รหัส : 9414-V06

ความยาววิดีโอ 10 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 11 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿1,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

Upskill GAT ต้องเต็ม ปี 64
สอนโดย พี่แมน ชัยรัตน์ กันบุญมา
- แนวโจทย์ครอบคลุมทุกปี และครบทุกข้อ มีโจทย์มากที่สุด และมีคุณภาพเทียบเท่ากับข้อสอบจริง
- มีการใช้เทคนิคการสอนที่ไม่เหมือนใคร เข้าใจง่าย ต่อให้บทความยาวเกิน 2 หน้า พี่แมนก็สามารถทำให้น้องเข้าใจได้ง่ายๆภายใน 15 นาที
- พร้อมทั้งสอนวิธีการฝนกระดาษคำตอบ ที่เป็นวิชาที่จัดว่ากระดาษคำตอบที่เข้าใจยากที่สุด

บทเรียน