keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ม.ปลายแพทย์ • ความถนัดแพทย์ favorite_border

Pack ความถนัดแพทย์ และ Upskill Dek65 พาร์ทเชาวน์ปัญญา

รหัส : 9996-S03

ความยาววิดีโอ 84 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 92.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿6,900.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

Pack ความถนัดแพทย์ และ UpSkill ความถนัดแพทย์ 64
สอนโดย พี่วิเวียน พี่แท็ป พี่แมน และพี่ป็อป
- ความถนัดแพทย์ มีเนื้อหา และ แนวโจทย์ UPDATE ข้อสอบให้ทุกปี มีโจทย์มากที่สุด และมีคุณภาพเทียบเท่ากับข้อสอบจริง
- เน้นการฝึกทำโจทย์ จับเวลาในการทำข้อสอบจริง ซึ่งพี่ๆอาจารย์แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและใช้เทคนิคและสอนวิธีคิดที่จะทำให้น้องๆ เข้าใจง่าย

ความพิเศษของแพคนี้คือจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน
ส่วนที่1 : ความถนัดแพทย์พาร์ทเชาวน์ปัญญา พาร์ทจับใจความ และพาร์ทเชื่อมโยง น้องสามารถเรียนได้ผ่านระบบ Seemless จะเรียนผ่าน Learn Anywhere หรือจะเรียนที่สาขาก็ได้
ส่วนที่ 2 : ความถนัดแพทย์พาร์ทจริยธรรม สามารถเรียนได้ที่สาขาเท่านั้น

การจัดส่งตำราจะแบ่งส่ง 2 รอบ
รอบแรกจัดส่ง 14/05/2021 เป็นต้นไป
รอบสองจัดส่ง 20/08/2021 เป็นต้นไป

บทเรียน