keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack กลุ่มอะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี

รหัส : 3291-S09

ความยาววิดีโอ 83.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 92 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿4,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย เนื้อหา กลุ่มอะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์

• ปรับพื้นฐานเคมี ม.ปลาย
• อะตอมและตารางธาตุ
• สมบัติของธาตุและสารประกอบ
• พันธะเคมี

สอนอย่างละเอียด และเข้าใจง่าย เคมีรูปแบบใหม่ ย่อยง่ายใช้ได้จริง เนื้อหาสอนครอบคลุมข้อสอบโรงเรียน ,PAT2 ,วิชาสามัญ และภูมิภาค
- เริ่มสอนตั้งแต่พื้นฐาน จนถึง ระดับข้อสอบทุกสนาม
- เทคนิคอธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tips
- เน้นความเข้าใจ มากกว่าท่องจำ
- เคมีรูปแบบใหม่ ย่อยง่ายใช้ได้จริง
- เนื้อหาครบ เฉลยเคลียร์ เรียนไม่น่าเบื่อ

 แบ่งการส่งตำราให้น้อง 3 Lot
#Lots ที่ 1 รับหนังสือวันที่ 29/05/64 3201ปรับพื้นฐานเคมี ม.ปลาย
#Lots ที่ 2 รับหนังสือวันที่ 18/06/64 3202อะตอมและตารางธาตุ 3203 สมบัติของธาตุและสารประกอบ
#Lots ที่ 3 รับหนังสือวันที่ 03/09/64 3204 พันธะเคมี


บทเรียน