keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Upskill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์เข้ามหิดลฯ จุฬาภรณฯ

รหัส : 1113-V08

ความยาววิดีโอ 36 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 40 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿4,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส
UpSkill ตะลุยโจทย์ฟิสิกส์ สอบเข้ามหิดลฯและจุฬาภรณ 
สอนโดย พี่เต้ย พี่เกรท  ออนดีมานด์
- เนื้อหาครบสำหรับการสอบเข้าเ ใช้ข้อสอบจริง อัพเดตข้อสอบปีล่าสุด 
- เทคนิค Supermap สรุปสูตร เพื่อน้องจะได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น
บทเรียน