keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

กลุ่มไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (รวม Math for Physics

รหัส : 1105-V13

ความยาววิดีโอ 13 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 14.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿1,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สอนโดย พี่เต้ย ออนดีมานด์
- ปูพื้นฐานอย่างเข้าใจ พร้อมสอน Math for Physics สำหรับพื้นฐานที่จำเป็นในการเรียนวิชาฟิสิกส์
- เทคนิค Supermap สรุปสูตร เพื่อน้องจะได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้น

บทเรียน