keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack ติวเข้มเข้า ม.1 เบญจฯ ศรียาฯ(รวมวิทย์-คณิต)

รหัส : IS0099-S02

ความยาววิดีโอ 51 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 60 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿5,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส : Pack ติวเข้มเข้า ม. 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

ครอบคลุมทุกเนื้อหา เน้นเทคนิค พิชิตข้อสอบ 
คอร์สเรียนของ I-Success เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรีและโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวข้อสอบในปีที่ผ่านมา บรรยายเนื้อหา สอนเข้าใจง่าย จำไม่เยอะ เน้นประยุกต์ใช้ได้จริง และติวเข้มการทำข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบที่ออกบ่อย เก็งแนวข้อสอบ

อาจารย์ผู้สอน 

กนกวรรณ วิถีธรรม (ครูแนน)
เบญญาภา อังคะหิรัญ(ครูบุษ)
จุมพล ภักวิลัย (ครูป๊อก)
จริยา ซ่อนกลาง (ครูแนน)
ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี (ครูตุ๊ก)

บทเรียน