keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คนเดียวไม่เวิร์ค แต่ทีมเวิร์ค

รหัส : LL0005-V01

ความยาววิดีโอ 1 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 1.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

สินค้ารายการนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา กรุณาดาวน์โหลดตำราได้ที่ระบบการเรียน Learn Anywhere ดูวิธีการดาวน์โหลดตำรา

รูปแบบการเรียน

฿350.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้จะสอนกระบวนการทำงานเป็นทีมที่ถูกต้อง
เพื่อสามารถทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพ รวมถึงการแก้ปัญหาจากการทำงานเป็นทีมอย่างมืออาชีพ

ประวัติผู้สอน

ชัยสิริ สุธาประดิษฐ์ (พี่วิน)
ปริญญาโทด้านอาชญาวิทยา จาก University of Cambridge, United Kingdom
ประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาเด็กและผู้ปกครอง 5 ปี

สิ่งที่ได้รับจากคอร์สนี้
1 เข้าใจว่าการทำงานร่วมกันคืออะไร
2 ประโยชน์อย่างชัดเจนจากการทำงานเป็นทีม
3 ปัจจัยในการทำงานร่วมกันให้สำเร็จ
4 เทคนิคในการทำงานเป็นทีม และการแก้ไขปัญหา

บทเรียน
  • คนเดียวไม่เวิร์ค แต่ทีมเวิร์ค