keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack เด็กเก่งเลข ป.4 เทอม 1

รหัส : 4880-S01

ความยาววิดีโอ 45 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 49 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿6,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

PACK เด็กเก่งเลข ป.4 เทอม 1 + Online Personal Training

รายละเอียดคอร์ส :
น้องๆจะได้รับคอร์สเรียนเป็นสองส่วนคือ
1. คอร์สเนื้อหาของระดับชั้น ป.4 เทอม 2
2. Online Personal Training

คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 1
อาจารย์ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู
ระดับของเนื้อหา เน้นการปูพื้นฐาน มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ น้องที่ต้องการทบทวนความรู้และเพิ่มเกรดในโรงเรียน
หัวข้อการเรียนในคอร์ส
1. จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
2. การบวกและการลบจำนวนนับ
3. การคูณและการหารจำนวนนับ
4. แบบรูป
5. เวลา

รายละเอียด Online Personal Training
1. Mini Class จำนวน 6 ชั่วโมง
2. คลาสเรียนตัวต่อตัว จำนวน 4 ชั่วโมง

บทเรียน