keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack ชีววิทยา ม.4 เทอม 2 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

รหัส : 2282-S06

ความยาววิดีโอ 62.3 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 68 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿5,400.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ

นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

คะแนนสูงสุดอันดับ 1 สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย สำหรับน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

ชีววิทยา ม.4 เทอม 2

 • เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและสารชีวโมเลกุล
 • ปฏิกิริยาเคมีในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตและเอนไซม์
 • การย่อยอาหารและการดูดซึมอาหาร
 • ระบบหมุนเวียนเลือด น้ำเหลือง และภูมิคุ้มกัน
 • การหายใจและแลกเปลี่ยนแก๊ส
 • การรักษาดุลยภาพในร่างกายและการขับถ่าย

เข้าใจง่าย จำได้นาน ทำข้อสอบได้จริง มีเทคนิคช่วยจำ "Bio Map" เป็นตัวช่วย

 • สอนเนื้อหาทุกเรื่องอย่างละเอียด
 • สอนจับประเด็น คิดอย่างเป็นระบบ
 • เนื้อหากระชับ ครบถ้วน ครอบคุลมสนามสอบแข่งขัน
 • "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดได้อย่างเป็นระบบ
 • "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที
บทเรียน