keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

รหัส : 2281-S05

ความยาววิดีโอ 50.3 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 56 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿4,800.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส : 2281 : Pack ชีววิทยา ม.4 เทอม 1 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ 

นพ.วีรวัช เอนกจำนงค์พร (พี่วิเวียน)

คะแนนสูงสุดอันดับ 1 สอบเข้าคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาชีววิทยา ระดับชั้น ม.ปลาย สำหรับน้องๆโรงเรียนเตรียมอุดมฯ

ชีววิทยา ม.4 เทอม 1

  • ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
  • การศึกษาชีววิทยาและกล้องจุลทรรศน์
  • เซลล์ของสิ่งมีชีวิต
  • ความหลากหลายทางชีวภาพ

เข้าใจง่าย จำได้นาน ทำข้อสอบได้จริง มีเทคนิคช่วยจำ "Bio Map" เป็นตัวช่วย

  • สอนเนื้อหาทุกเรื่องอย่างละเอียด
  • สอนจับประเด็น คิดอย่างเป็นระบบ
  • เนื้อหากระชับ ครบถ้วน ครอบคุลมสนามสอบแข่งขัน
  • "Bio Map" จะเป็นตัวช่วยให้น้องๆ เข้าใจ และจัดลำดับความคิดได้อย่างเป็นระบบ
  • "ตำราพูดได้" เพื่อให้น้องสามารถดูคลิปจากในหนังสือเรียน เพื่อช่วยให้น้องๆ เข้าใจได้ ภายใน 3 นาที

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

บทเรียน