keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ติวตัวต่อตัว Online ม.ปลาย เนื้อหา

รหัส : ANOO8401-V01

ความยาววิดีโอ 1 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 1 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

สินค้ารายการนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา กรุณาดาวน์โหลดตำราได้ที่ระบบการเรียน Learn Anywhere ดูวิธีการดาวน์โหลดตำรา

รูปแบบการเรียน

+

฿400.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย ทีมวิชาการ OnDemand ดูข้อมูลผู้สอนเพิ่มเติม https://bit.ly/3lJJ6Y2 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://lin.ee/pRxsy9W 

สามารถเลือก หรือระบุหัวข้อบทเรียน เพื่อปูพื้นฐาน และฝึกโจทย์รายบทได้
(เลือกที่ Web Booking พร้อมกับการจองวัน-เวลาเรียน ภายหลังจากดำเนินการซื้อจำนวนชั่วโมงที่ Shop Online สำเร็จแล้ว) 

จำนวนชั่วโมงที่แนะนำ คือ 2-4 ชม./บท (ทั้งนี้ขึ้นกับสไตล์การเรียนของนักเรียน)
โดยจำนวนชั่วโมงที่ซื้อแต่ละคอร์สจะไปปรากฎใน Web Booking
รวมถึงการรับลิ้งก์ Zoom สำหรับใช้ในการเข้าเรียน  

- หัวข้อบทเรียน ม.4 : เซต / ตรรกศาสตร์ / ระบบจำนวนจริง / เมทริกซ์
/ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน / เรขาคณิตวิเคราะห์ / ภาคตัดกรวย

- หัวข้อบทเรียน ม.5 : ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม / ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
/ เวกเตอร์ / ลำดับและอนุกรม / แคลคูลัส / 

- หัวข้อบทเรียน ม.6 : จำนวนเชิงซ้อน / ความน่าจะเป็น / สถิติ
/ ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น

*กรุณาจองวัน-เวลาเรียน ล่วงหน้า 5 วันทำการ


บทเรียน