keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ติวตัวต่อตัว Online ประถม เนื้อหา

รหัส : ANOO8001-V01

ความยาววิดีโอ 1 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 1 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

สินค้ารายการนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา กรุณาดาวน์โหลดตำราได้ที่ระบบการเรียน Learn Anywhere ดูวิธีการดาวน์โหลดตำรา

รูปแบบการเรียน

+

฿300.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

สอนโดย ทีมวิชาการ OnDemand ดูข้อมูลผู้สอนเพิ่มเติม https://bit.ly/3lJJ6Y2 
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://lin.ee/pRxsy9W 

สามารถเลือก หรือระบุหัวข้อบทเรียน เพื่อปูพื้นฐาน และฝึกโจทย์รายบทได้ 

(เลือกที่ Web Booking พร้อมกับการจองวัน-เวลาเรียน ภายหลังจากดำเนินการซื้อจำนวนชั่วโมงที่ Shop Online สำเร็จแล้ว) 

จำนวนชั่วโมงที่แนะนำ คือ 2-4 ชม./บท (ทั้งนี้ขึ้นกับสไตล์การเรียนของนักเรียน) โดยจำนวนชั่วโมงที่ซื้อแต่ละคอร์สจะไปปรากฎใน Web Booking รวมถึงการรับลิ้งก์ Zoom สำหรับใช้ในการเข้าเรียน  

- หัวข้อบทเรียน ป.4 : จำนวนนับ / การบวก ลบจำนวนนับ และตัวไม่ทราบค่า
/ การคูณ หารจำนวนนับ และตัวไม่ทราบค่า / การบวก ลบ คูณ หาร จำนวนนับ
/ ค่าเฉลี่ย / เวลา / เศษส่วน / การบวก ลบเศษส่วน / ทศนิยม
/ การบวก ลบทศนิยม / มุม / รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก / ตาราง / แผนภูมิแท่ง

- หัวข้อบทเรียน ป.5 : เศษส่วน / การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน และโจทย์ปัญหา
/ ทศนิยม / การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม และโจทย์ปัญหา
/ ความยาว น้ำหนัก / แผนภูมิแท่ง / กราฟเส้น / บัญญัติไตรยางศ์
/ ร้อยละ / มุม / เส้นขนาน / รูปสี่เหลี่ยมชนิดต่าง ๆ / ปริมาตรและความจุ

- หัวข้อบทเรียน ป.6 : ตัวประกอบของจำนวนนับ / เศษส่วน / การบวก ลบ คูณ หารเศษส่วน และโจทย์ปัญหา
/ ทศนิยม / การบวก ลบ คูณ หารทศนิยม และโจทย์ปัญหา / บัญญัติไตรยางศ์
/ ร้อยละ / อัตราส่วน / แบบรูป / รูปสามเหลี่ยม / รูปหลายเหลี่ยม / รูปวงกลม
/ เรขาคณิตสามมิติ / พื้นที่ผิวและปริมาตรรูปเรขาคณิตสามมิติ / แผนภูมิวงกลม / สมการ

*กรุณาจองวัน-เวลาเรียน ล่วงหน้า 5 วันทำการ

บทเรียน