keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

เตรียมสอบเข้าม.1 วิชาภาษาไทย

รหัส : SC0004-V01

ความยาววิดีโอ 24 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 28 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวเข้มเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย
อาจารย์ผู้สอนและประวัติ

ปิติวัฒน์ แซ่อุน (ครูพี่ปิติ) 

ปริญญาตรี สาขาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน (ทุนการศึกษาและเหรียญเรียนดี 2 ปีซ้อน) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 

มัธยมศึกษาตอนต้น นักเรียนทุนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

สามารถเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Learn Anywhere และสาขาทั่วประเทศ
สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์ เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
และเรียงลำดับตามบทเรียน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมแข่งขันสอบเข้า ม.1 โรงเรียนชื่อดังในจังหวัดนครปฐม 
 รวมถึงต้องการเตรียมตัวสอบ O – NET และเพิ่มเกรดในโรงเรียน 

บทเรียน