keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack ตะลุยโจทย์ สอบเข้าม.1 เข้าเบญจฯ ศรียาฯ(รวมวิทย์-คณิต)

รหัส : IS0098-S01

ความยาววิดีโอ 72 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 86.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿6,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ทบทวนเนื้อหาในระดับชั้นประถมและเรียนรู้ระดับมัธยมต้นที่มีในข้อสอบแบบกระชับเข้าใจง่าย
ได้ทักษะการคิดวิเคราะห์เทคนิคในการตัดตัวเลือกเพื่อการทำข้อสอบที่รวดเร็วขึ้น

วิชาวิทยาศาสตร์ได้ฝึกทำข้อสอบหลากหลายเกือบ 1000 ข้อ
ตรงกับแนวข้อสอบจริงจากการรวบรวมมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปี

วิชาคณิตศาสตร์ข้อสอบหลากหลายครบทุกแนวที่ข้อสอบเคยออกจริงจำนวนมากถึง 1000 ข้อ
มีชุดข้อสอบให้ลองทำจับเวลาเสมือนสอบจริงทำให้รู้จักการบริหารจัดการเวลาลดความตื่นเต้น

และความกดดันที่อาจเกิดขึ้นได้ตอนสอบจริง
เรียนรู้ผ่านครูผู้สอนในพื้นที่ที่มีประสบการณ์และมีผลการสอบเข้าเรียนต่อของนักเรียนยืนยัน

อาจารย์ผู้สอน
 

กนกวรรณ วิถีธรรม (ครูแนน)
เบญญาภา อังคะหิรัญ(ครูบุษ)
จุมพล ภักวิลัย (ครูป๊อก)
จริยา ซ่อนกลาง (ครูแนน)
ผศ.ดร.อาภาพร บุญมี (ครูตุ๊ก)

บทเรียน