keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คณิตศาสตร์ตะลุยโจทย์สอบเข้า ม.1 เข้าเบญจฯ ศรียาฯ

รหัส : IS0004-V01

ความยาววิดีโอ 37 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 44.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน
ตัวอย่างวิดีโอ

รูปแบบการเรียน

฿3,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ

กนกวรรณ วิถีธรรม (ครูแนน) ติวเตอร์ชื่อดัง รร.กวดวิชา I-Success

  • ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
  • ประสบการณ์สอนมากกว่า 5 ปี

เบญญาภา อังคะหิรัญ(ครูบุษ) ติวเตอร์ชื่อดัง รร.กวดวิชา I-Success

  • ปริญญาตรี คบ. การสอน(คณิตศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
  • ประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี

*** ทบทวนเนื้อหาในระดับชั้นประถมและเรียนรู้ระดับมัธยมต้นที่มีในข้อสอบแบบกระชับเข้าใจง่าย****
คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียน จังหวัดจันทบุรี และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และมีการฝึกทำโจทย์ทุกบน อ้างอิงจากข้อสอบเก่าที่อัพเดตใหม่ทุกปี

EP. 1 ตะลุยโจทย์
EP. 2 คิดเลขเร็ว+Gifted
EP. 3 แนวข้อสอบเข้า

บทเรียน