keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ติวเข้มคณิตศาสตร์ พิชิตม.1 โรงเรียนดังในฝัน จ.เชียงใหม่

รหัส : KA0002-V01

ความยาววิดีโอ 40 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 48 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวเข้มคณิตศาสตร์ พิชิตม.1

อาจาร์ยผู้สอบและประวัติ

1.ภควัต มะลิซ้อน (ครูพี่ขลุ่ย)
การศึกษา
- ปริญญาตรี วทบ.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
- ปริญญาโท วทม.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความโดดเด่นทางด้านวิชาการ
-ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญาตรี โท เอก ในโครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)
-ผู้บริหารสถาบันกวดวิชา Knowledge academy

2.กิตติกัน ศรีวิทยา (ครูพี่ต่อ)
การศึกษา
-วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความโดดเด่นทางด้านวิชาการ
- ติวเตอร์ประจำสถาบัน Knowledge Academy
- เป็นนักเรียนในโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ สาขาฟิสิกส์ ค่าย 1 และ ค่าย 2 ศูนย์มหาวิทยาลัยนเรศวร
-ประสบการณ์สอนเด็กประถมสอบแข่งขันมากกว่า 3 ปี

*** เรียนจบ ได้เนื้อหาครบ ตรงจุด พร้อมสอบในคอร์สเดียว****
คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง
โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และมีการฝึกทำโจทย์ทุกบน อ้างอิงจากข้อสอบเก่าที่อัพเดตใหม่ทุกปี 
สามารถเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Learn Anywhere และสาขาทั่วประเทศ

EP. 1 จำนวนนับและการดำเนินการ 
EP. 2 สมบัติของจำนวนนับ
EP. 3 เศษส่วนและทศนิยม
EP. 4 เลขยกกำลัง
EP. 5 รากที่สอง
EP. 6 สมการและระบบสมการ
EP. 7 บัญญัติไตรยางศ์ ร้อยละ กำไร ขาดทุน
EP. 8 ทิศ มาตราส่วน และแผนผัง
EP. 9 จุด มุม เส้นตรง เส้นขนาน
EP. 10 รูปสามเหลี่ยม
EP. 11 รูปสี่เหลี่ยม
EP. 12 รูปวงกลม
EP. 13 รูปทรงเรขาคณิตสามมิติและปริมาตร
EP. 14 สถิติและความน่าจะเป็น


บทเรียน