keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ติวเข้มวิทยาศาสตร์ พิชิตม.1 โรงเรียนดังในฝัน จ.เชียงใหม่

รหัส : KA0001-V01

ความยาววิดีโอ 40 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 48 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติวเข้มวิทยาศาสตร์ พิชิตม.1

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ

1.วรพรหม พัสธรธัชกร (ครูพี่เก๋)
การศึกษา
-  มัธยมปลาย: รร.ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ (รางวัลเหรียญเงินเพชรยุพราช)
-  ปริญญาตรี วทบ.ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (เกียรตินิยมอันดับสอง)
-  กำลังศึกษาระดับปริญญาโท วทม.ฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความโดดเด่นทางด้านวิชาการ
- ผู้ช่วยนักวิจัย (Research Assistant) ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยเซลล์แสงอาทิตย์ (SCRL) ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ผู้ช่วยอาจารย์(Teacher Assistant) ในการสอนรายวิชาปฏิบัติการฟิสิกส์ภาควิชาฟิสิกส์ฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มีโอกาสได้รับทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยร่วม (Franco-Thai Mobility Programme /PHC SIAM) ประจำปี พ.ศ.2562-2563
- นำเสนอผลงานรูปแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICAMPS 2020
- นำเสนอผลงานรูปแบบบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ICREM 2020

2.ศรัญญา ชุ่มธิ (ครูพี่นก)
การศึกษา
-ปริญญาตรี ศึกษาศาตร์ ชีววิทยา มช. จบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.89 (เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง)
ความโดดเด่นทางด้านวิชาการ
-ผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกชีววิทยา
-ติวเตอร์ประสบการณ์สอน ติวสอบเข้า ม.1 , ติวสอบเข้า ม.4 ,ติวสอบแข่งขันโอลิมปิกชีววิทยา และ TCAS

*** เรียนจบ ได้เนื้อหาครบ ตรงจุด พร้อมสอบในคอร์สเดียว****
คอร์สนี้เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง
โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และมีการฝึกทำโจทย์ทุกบทเรียน อ้างอิงจากข้อสอบเก่าที่อัพเดตใหม่ทุกปี
สามารถเรียนออนไลน์ผ่านระบบ Learn Anywhere และสาขาทั่วประเทศ

EP. 1 พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
EP. 2 สารเคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
EP. 3 เซลล์และการเคลื่อนที่ของสารผ่านเข้าออกเซลล์
EP. 4 การดำรงชีวิตของพืช
EP. 5 ระบบร่างกายของสัตว์
EP. 6 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
EP. 7 ระบบนิเวศ
EP. 8 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต
EP. 9 สารรอบตัว
EP. 10 ธาตุ สารประกอบและสารละลาย
EP. 11 แรงและการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง
EP. 12 พลังงาน
EP. 13 กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
EP. 14 ดาราศาสตร์และอวกาศ


บทเรียน