keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ม.ปลายGAT-PAT • ฟิสิกส์ favorite_border

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS เล่ม 7 : ฟิสิกส์แผ่นใหม

รหัส : 1307-V09

ความยาววิดีโอ 43 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 47.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,100.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 7
สอนโดย พี่เกรท ออนดีมานด์
- เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ
- รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ
- เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ

บทเรียน
  • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
  • คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและแสงเชิงฟิสิกส์
  • ฟิสิกส์อะตอม
  • ฟิสิกส์นิวเคลียร์
  • อัพเดทข้อสอบ PAT 2 ปี64
  • Online_Solution
  • เฉลย 1312_Extension