keyboard_arrow_leftย้อนกลับ
ม.ปลายGAT-PAT • ฟิสิกส์ favorite_border

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series TCAS เล่ม 5 : ไฟฟ้า

รหัส : 1305-V09

ความยาววิดีโอ 45 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 50 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,600.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ฟิสิกส์ PAT2 V-Series เล่ม 5
สอนโดย พี่โหน่ง พี่เต้ย พี่เกรท ออนดีมานด์
- เนื้อหาและโจทย์ครอบคลุม ในสนามสอบคำคัญ
- รวมรวมทุกเทคนิควิเคราะห์โจทย์ ทำได้ในทุกแนวข้อสอบ
- เทคนิค Supermap และ Supermap-X เข้าใจง่าย ไม่ต้องจำ

บทเรียน
  • แนะนำคอร์ส/แนะนำการใช้งาน
  • ไฟฟ้าสถิต
  • ไฟฟ้ากระแสตรง
  • แม่เหล็กไฟฟ้า
  • ไฟฟ้ากระแสสลับ
  • Online_Solution