keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack วิทย์ฯ-คณิตฯ Advanced เล่ม 4

รหัส : 4894-S02

ความยาววิดีโอ 48 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 58 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

ระดับของเนื้อหา: : ยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาจากคอร์สปูพื้นฐาน เจาะลึกทุกจุด
เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขัน สามารถเลือกเรียนได้
โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามเล่ม 1-4

เหมาะสำหรับ : 
-  น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน
-  น้องที่ต้องการทบทวนความรู้ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียน
-  น้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน

4019 วิทยาศาสตร์ Advance เล่ม 4
- บรรยากาศ
- การเปลี่ยนแปลงของโลก
- ปรากฎการ์ณธรรมชาติและเทคโนโลยีอวกาศ

4818 คณิตศาสตร์ Advance เล่ม 4
- รูปเรขาคณิตสองมิติ
- รูปเรขาคณิตสามมิติ

บทเรียน