keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

เคมี TCAS เล่ม 1 - 5

รหัส : 3399-S07

ความยาววิดีโอ 302 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 332.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿8,400.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

***เหมาะสำหรับน้องที่จะสอบ TCAS ปี 2565 #DEK65***

แบ่งการส่งตำราให้น้อง 3 Lot

Lot 1 : เคมี TCAS เล่ม 1,2  ส่งภายใน 15/02/64
Lot 2 : เคมี TCAS เล่ม 3,4 ส่งภายใน 24/04/64
Lot 3 : เคมี TCAS เล่ม 5 ส่งภายใน 30/06/64

*คอร์สเคมี TCASเป็นการทยอยลงระบบ*

เคมี ม.ปลาย แข่งขัน TCAS เคมี PAT 2 และวิชาสามัญ เล่ม 1-5
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์
จัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 3 ปี ครอบคลุมข้อสอบสนาม TCAS และภูมิภาค
- เน้นเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- เข้มข้น กว่าเนื้อหา ม.ปลาย
- เน้นความเข้าใจเพื่อการทำข้อสอบ
- พร้อมข้อสอบเก่าจากทุกสนามย้อนหลัง 3 ปี
- มีตัวช่วยให้เข้าใจง่ายด้วย K-Tip
- เหมาะกับ นักเรียนที่ปูเนื้อหา ม.ปลายมาแล้ว

บทเรียน