keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

เคมี TCAS เล่ม 5 : กลุ่มเคมีอินทรีย์

รหัส : 3305-V07

ความยาววิดีโอ 79.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 87.5 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,800.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

ชื่อคอร์ส : 3305 เคมี TCAS เล่ม 5 กลุ่มเคมีอินทรีย์

อาจารย์ผู้สอนและประวัติ 

อ.เคน อรรถเวชกุล M'Eng วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน Virginia Tech USA วศบ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 รายละเอียดคอร์ส

สรุปเนื้อหากระชับ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนส่งน้องๆ เข้าสู่สนามสอบ อธิบายเนื้อหาวิชาเคมีให้เห็นภาพด้วยเทคนิค K-tip มีคลังข้อสอบครอบคลุมทั้งสนาม PAT2 และวิชาสามัญ ตั้งแต่ปี 2530-2562

รายละเอียดแต่ละบทที่สอนในคอร์ส

เคมีอินทรีย์ - การเขียนสูตรโครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ - การจำแนกสารประกอบอินทรีย์ - ไอโซเมอร์ - การอ่านชื่อสารประกอบอินทรีย์ - สมบัติของสารประกอบอินทรีย์ – ปฏิกิริยาเคมีในสารประกอบอินทรีย์

สารชีวโมเลกุล - คาร์โบไฮเดรต - โปรตีน - ลิพิด – กรดนิวคลีอิก

เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์และผลิตภัณฑ์ - เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ - เชื้อเพลิง - อุตสาหกรรมปิโตรเคมี - พอลิเมอร์ - พลาสติก - เส้นใย - ยาง - ภาวะมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์จากเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์

1. เนื้อหาเน้นๆ พร้อมแทรกเทคนิค

2. มีตัวช่วยให้เข้าใจง่ายด้วย K-Tip

3. พร้อมแทรกโจทย์ และข้อสอบเก่าย้อนหลัง 30 ปี

พร้อมการเฉลยอย่างละเอียด

4. เน้นการนำไปทำเกรดที่โรงเรียน และเป็นพื้นฐานสอบเข้ามหาวิทยาลัย

 

สนใจสั่งซื้อคอร์สShopOnline.OnDemand.in.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Student Service Center 02-251-9456

เพิ่มเติม :

หากมีข้อสงสัยน้องๆไม่ต้องกังวล เพราะเรามีระบบเฉลยออนไลน์ (OnlineSolutions)

น้องๆ สามารถเข้าไปดูได้ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับโจทย์ข้อสอบจริงทุกข้อ

และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถถามคำถามเข้ามาในระบบเคลียร์

 

บทเรียน