keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

เคมี TCAS เล่ม 3 : กลุ่มแก๊สและสมดุลเคมี

รหัส : 3303-V07

ความยาววิดีโอ 49 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 54 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย แข่งขัน TCAS เคมี PAT 2 และวิชาสามัญ เล่ม 3: กลุ่มแก๊สและสมดุลเคมี
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์
จัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 30 ปี ครอบคลุมข้อสอบสนาม TCAS และภูมิภาค

บทเรียน
  • แก๊สและสมบัติของแก๊ส
  • อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี