keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

เคมี TCAS เล่ม 2 : กลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์

รหัส : 3302-V07

ความยาววิดีโอ 33.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 37 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿2,600.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ปลาย แข่งขัน TCAS เคมี PAT 2 และวิชาสามัญ เล่ม 2: กลุ่มปริมาณสารสัมพันธ์
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์

จัดหลักสูตรจากผ่านการวิเคราะห์การออกข้อสอบ ย้อนหลังถึง 30 ปี ครอบคลุมข้อสอบสนาม TCAS และภูมิภาค
- เน้นเนื้อหาเพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย
- เข้มข้น กว่าเนื้อหา ม.ปลาย
- เน้นความเข้าใจเพื่อการทำข้อสอบ
- พร้อมข้อสอบเก่าจากทุกสนามย้อนหลัง 30 ปี
- มีตัวช่วยให้เข้าใจง่ายด้วย K-Tip
- เหมาะกับ นักเรียนที่ปูเนื้อหา ม.ปลายมาแล้ว

บทเรียน
  • โมลและสูตรเคมี
  • สารละลายและปริมาณสัมพันธ์
  • Online solution-AN3302-V07