keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack วิทย์ฯ-คณิตฯ Classic ป.4เทอม 2

รหัส : 4889-S03

ความยาววิดีโอ 60 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 72 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

Pack วิทย์ฯ-คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 2
ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู / พี่ปาล์ม พุทธชาด จันทร์เมือง
ระดับของเนื้อหา : ปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน ทบทวนความรู้คู่กับการเรียนในโรงเรียนรวมถึงเพิ่มเกรดในโรงเรียน

ประกอบไปด้วย : 
4014 วิิทยาศาสตร์ Classic ป.4 เทอม 2
- วัสดุและสสาร
- ดวงจันทร์และระบบสุริยะ
- เราเริ่มเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร
4813 คณิตศาสตร์ Classic ป.4 เทอม 2
- เศษส่วน
- ทศนิยม
- มุม
- รูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
- การนำเสนอข้อมูล

บทเรียน