keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack วิทย์ฯ-คณิตฯ Advanced เล่ม 3

รหัส : 4893-S03

ความยาววิดีโอ 48 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 58 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

ระดับของเนื้อหา: : ยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาจากคอร์สปูพื้นฐาน เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขัน สามารถเลือกเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามเล่ม 1-4

เหมาะสำหรับ : 
- น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน
- น้องที่ต้องการทบทวนความรู้ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียน
- น้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน

ประกอบไปด้วย

4018 วิทยาศาสตร์ Advanced เล่ม 3

- ปริมาณทางฟิสิสกข์และการเคลื่อนที่
- งานและพลังงาน
- พลังงานในชีวิต

4817 คณิตศาสตร์ Advanced เล่ม 3

- แบบรูปและความสัมพันธ์
- คู่อันดับและกราฟเบื้องต้น
- ระบบสมการ
- มุมและเส้นขนาน

บทเรียน