keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

คณิตฯ Advanced เล่ม 3

รหัส : 4817-V02

ความยาววิดีโอ 24 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 29 ชม.
อายุคอร์สเรียน 6 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,200.00

รายละเอียดคอร์ส

อาจารย์ผู้สอน: พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู
ระดับของเนื้อหา: ยกระดับความเข้มข้นขึ้นมาจากคอร์สปูพื้นฐาน เจาะลึกทุกจุด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อยอดในคอร์สแข่งขัน สามารถเลือกเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับตามเล่ม 1-4
เหมาะสำหรับ :
- น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน
- น้องที่ต้องการทบทวนความรู้ควบคู่กับการเรียนในโรงเรียน
- น้องที่ต้องการเพิ่มเกรดในโรงเรียน

บทเรียน