keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack วิทย์ฯ-คณิตฯ Classic ป.5 เทอม 2

รหัส : 4885-S04

ความยาววิดีโอ 60 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 72 ชม.
อายุคอร์สเรียน 8 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿5,200.00

รายละเอียดคอร์ส

Pack คณิตฯ - วิทย์ฯ Classic ป.5 เทอม 2
ผู้สอน : พี่ชัวร์ ศิริชัย เพชรชู / พี่ตั๊ก ศุจิกา จาตุรนต์พงศา
ระดับของเนื้อหา : ปูพื้นฐาน / มีโจทย์แข่งขันที่อยู่ในระดับง่าย – ปานกลาง
เหมาะสำหรับ : น้องที่ต้องการสร้างทัศนคติที่ดีกับการเรียน ทบทวนความรู้คู่กับการเรียนในโรงเรียนรวมถึงเพิ่มเกรดในโรงเรียน

ประกอบไปด้วย : 

4007 วิทยาศาสตร์ Classic ป.5 เทอม 2

- สารและการเปลี่ยนแปลง

- น้ำ ฟ้า ดวงดาว

4805 คณิตศาสตร์ Classic ป.5 เทอม 2

- การสร้างมุมและเส้นขนาน

- พื้นฐานเรขาคณิตสองมิติ

- ปริมาตรและความจุ ของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

- การนำเสนอข้อมูล 

บทเรียน