keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack 2 เคมี ม. ต้น : กลุ่มความเข้มข้น กรด-เบส อะตอ

รหัส : 3979-V01

เหลือ 37 ที่
รายละเอียดคอร์ส
สถานที่
MBK
วันที่
1 ม.ค. - 1 ม.ค. 4
วัน
เวลา
จำนวนครั้งที่เรียน
ครั้ง

รูปแบบการเรียน

฿4,000.00

รายละเอียดคอร์ส

พี่หมู จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีมากกว่า 9 ปี สอนเนื้อหาเคมี ระดับ ม.ต้น อย่างละเอียด พร้อมเทคนิคช่วยจำที่จะทำให้น้องๆเข้าใจด้วย "เทคนิคหมูหมู" โดยการใช้ภาพเข้ามาช่วยอธิบายเคมีให้เป็นเรื่องหมูๆ นั่นเอง

1. ปูพื้นฐานเนื้อหาเคมีอย่างละเอียด ครอบคลุมการสอบเข้าโรงเรียน ม.ปลาย
2. ได้ทดลองจริง เห็นภาพ เข้าใจง่าย จำได้นาน
3. เนื้อหาตรงประเด็น เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ

เรียนเวลา 09:30 - 12:00

บทเรียน