keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

กลุ่มดาราศาสตร์และธรณีวิทยา เพื่อเข้าเตรียมอุดมฯ,

รหัส : 1971-V02

เหลือ 31 ที่
รายละเอียดคอร์ส
สถานที่
MBK
วันที่
1 ม.ค. - 1 ม.ค. 4
วัน
เวลา
จำนวนครั้งที่เรียน
ครั้ง

รูปแบบการเรียน

฿2,500.00

รายละเอียดคอร์ส

เรียนเวลา 09:00 - 12:00

บทเรียน