keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack 1 เคมี ม. ต้น : กลุ่มพื้นฐานเคมี การแยกสารและ

รหัส : 3978-V01

เหลือ 33 ที่
รายละเอียดคอร์ส
สถานที่
MBK
วันที่
15 พ.ค. - 25 ก.ย. 64
วัน
ส.
เวลา
9.30 - 12.00
จำนวนครั้งที่เรียน
20 ครั้ง

รูปแบบการเรียน

฿4,000.00

รายละเอียดคอร์ส

พี่หมู จบปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีมากกว่า 9 ปี สอนเนื้อหาเคมี ระดับ ม.ต้น อย่างละเอียด พร้อมเทคนิคช่วยจำที่จะทำให้น้องๆเข้าใจด้วย "เทคนิคหมูหมู" โดยการใช้ภาพเข้ามาช่วยอธิบายเคมีให้เป็นเรื่องหมูๆ นั่นเอง

1. ปูพื้นฐานเนื้อหาเคมีอย่างละเอียด ครอบคลุมการสอบเข้าโรงเรียน ม.ปลาย
2. ได้ทดลองจริง เห็นภาพ เข้าใจง่าย จำได้นาน
3. เนื้อหาตรงประเด็น เรียนสนุก ไม่น่าเบื่อ

เรียนเวลา 09:30 - 12:00

บทเรียน