keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

ติวเข้มสอบเข้า ม.1 วิทย์

รหัส : 4912-V02

เหลือ 35 ที่
รายละเอียดคอร์ส
สถานที่
MBK
วันที่
4 ต.ค. - 20 พ.ย. 64
วัน
จ. - ส.
เวลา
13.00 - 15.00
จำนวนครั้งที่เรียน
18 ครั้ง

รูปแบบการเรียน

฿5,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

พี่หมู โสภณ วณิชพรประเสริฐ
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มีประสบการณ์การสอนวิชาเคมีมากกว่า 9 ปี

พี่เฟรนด์ ภัทรพล ไพศาลภานุมาศ
- ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา(การสอนฟิสิสก์) สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- รัฐศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พี่ตั๊ก ศุจิกา จาตุรนต์พงศา
- ปริญญาโท ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คุรุศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 วิชาเอกชีววิทยา สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1.ทบทวนเนื้อหาทั้งหมด
2.ฝึกทำข้อสอบให้ทันเวลา
3.สำหรับน้อง ๆ ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 

เรียนเวลา 13.00 - 15.00

บทเรียน