keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Pack : Money 101 For Parent (1101+1102)

รหัส : ANMNC1901-S01

ความยาววิดีโอ 12 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 14.3 ชม.
อายุคอร์สเรียน 3 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿3,600.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

Pack : Money 101 For Parent (1101+1102)

แพคคอร์สเพื่อสอนลูกมีภูมิการเงิน
ที่จะช่วยให้ผู้ปกครองสอนลูกให้เข้าใจเรื่องการเงินได้ดีมากยิ่งขึ้น
ได้ทั้งความรู้เนื้อหา 5 ฉาก ตั้งแต่พื้นฐานการเงิน, เก็บออม, ลดรายจ่าย, หารายได้และลงทุนเป็น
พร้อมวิธีการแนะนำและพูดคุยกับลูกเรื่องเงิน

สอนโดย พี่หนุ่ม โค้ชการเงินระดับประเทศ
- เจ้าของเพจ Money Coach ผู้ติดตามกว่า 400,000 คน
- ผู้มีประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ให้คนไทยมามากกว่า 16 ปี
- อาจารย์สอนปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม) และสาขาการเงินการธนาคาร

บทเรียน