keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Money Literacy Test|สนามสอบข้อสอบวิชาการเงิน

รหัส : MNC4104-V01

ความยาววิดีโอ 1 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 1 ชม.
อายุคอร์สเรียน 3 เดือน

สินค้ารายการนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา กรุณาดาวน์โหลดตำราได้ที่ระบบการเรียน Learn Anywhere ดูวิธีการดาวน์โหลดตำรา

รูปแบบการเรียน

฿700.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

รายละเอียดวิชา: วิชาการเงิน Financial Literacy Exam
ทดสอบวัดะดับความรู้การเงิน ด้วยข้อสอบที่ได้มาตรฐาน
สอบผ่านเกณฑ์ พร้อมรับใบCertificate การันตีความรู้วิชาการเงินจริง

ออกข้อสอบโดย: พี่หนุ่ม Money Coach และ ทีมวิชาการ Money Class

เหมาะสำหรับ

ผู้ที่สนใจในการสอบเข้าคณะบัญชี, การเงิน, บริหารธุรกิจ, เศรษฐศาสตร์, คณิตศาสตร์ประกันภัย
*ทั้งนี้แนะนำให้น้อง ๆ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากระเบียบการ

เพราะในแต่ละรูปแบบการรับของ TCAS อาจมีวิชาที่ใช้ต่างกันเล็กน้อยในบางสถาบัน

สิ่งที่ได้จากการสอบวัดระดับความรู้วิชาการเงิน
1.ใบ Certificate ผ่านการรับรองการวัดความรู้วิชาการเงิน
2.ข้อสอบและเฉลยละเอียด สามารถนำกลับไปฝึกฝน
เพิ่มประสบการณ์ในการทำข้อสอบ

หมายเหตุ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
- 1 ครั้ง/เดือน
- ทุกเดือน มี.ค.,มิ.ย.,ต.ค.,ธ.ค. 64
**ส่วนวันที่แน่ชัดทาง Money Class จะติดต่อลูกค้ากลับไปอีกครั้ง

บทเรียน