keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Money Workshop|สัมมนาวิชาการเงินผ่านสื่อการสอน

รหัส : MNC4103-V01

ความยาววิดีโอ 1 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 1 ชม.
อายุคอร์สเรียน 3 เดือน

สินค้ารายการนี้ไม่มีการจัดส่งตำรา กรุณาดาวน์โหลดตำราได้ที่ระบบการเรียน Learn Anywhere ดูวิธีการดาวน์โหลดตำรา

รูปแบบการเรียน

฿1,500.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

Money Workshop | สัมมนาวิชาการเงินผ่านสื่อการสอนแบบเกม
จากความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจน การจับจ่ายใช้สอยเกิดขึ้นง่ายและรวดเร็ว การเข้าถึงสินค้าของผู้ขาย และลูกค้าก็ง่ายเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่รับมือกับการใช้ชีวิตจริงทักษะการเงินจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผู้ใหญ่อีกต่อไปแล้ว แต่กลับเป็นทักษะเป็นที่ยิ่งรู้เร็วยิ่งดี
วันนี้ทาง Money Class มาพร้อมกับคอร์สเสริมทักษะวิชาการเงินในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills SERIES)
ในหัวข้อ “Money Workshop สัมมนาวิชาการเงินผ่านสื่อบอร์ดเกม”
คอร์สที่น้องๆมัธยม จะได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน
ตั้งแต่การทำงบการเงิน รายรับรายจ่าย
การบริหารการเงินจนเกิดอิสรภาพทางการเงิน
ซึ่งจะทำให้น้องได้เข้าใจวิชาการเงินและสามารถปฏิบัติจนเกิดเห็นผลจริงได้
จนส่งเสริมให้น้องมีพื้นฐานนิสัยการเงินที่ดีได้
ตั้งแต่การได้มา การหาเพิ่ม การแบ่งใช้ การเก็บออม
ตลอดจนการลงทุนเพิ่มให้งอกเงย
คอร์สนี้จะเป็นการจัดอบรมแนะแนววิชาการเงินผ่านบอร์ดเกมสุดฮิต
ที่จะทำให้ได้ทั้งความรู้ ความสนุก ไม่น่าเบื่อ
พร้อมรับใบCertificate รับรองโดย พี่หนุ่ม โค้ชการเงินระดับประเทศ

หมายเหตุ ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม
- 1 ครั้ง/เดือน
- ทุกเดือน มี.ค. ,มิ.ย. ,ต.ค. ,ธ.ค. 64 

**ส่วนวันที่แน่ชัดทาง Money Class จะติดต่อลูกค้ากลับไปอีกครั้ง

บทเรียน