keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

Money 101 Teen Edition (Part1)|วิชาเก่งการเงิน จัด

รหัส : ANMNC4101-V01

ความยาววิดีโอ 6.3 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 8 ชม.
อายุคอร์สเรียน 3 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿2,000.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

คอร์ส : Money 101 Teen Edition (Part 1)

สิ่งที่จะได้รับจากคอร์สการเงินนี้
-ความรู้ 3 ฉาก ตั้งแต่พื้นฐานการเงิน , การเก็บออม และ การลดรายจ่าย
ซึ่งเรื่องการเงินนั้นเป็นวิชาที่ไม่มีในห้องเรียน
แต่มีในชีวิตจริงจนสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
-กระบวนการทางความคิดในเรื่องของการตัดสินใจ เรื่องของการใช้จ่าย การออม
-การวางแผนเป้าหมายทางการเงินและบริหารค่าใช้จ่าย รับประกันการเห็นผลได้จริง
-การก้าวข้ามความเป็นเด็กในสายตาพ่อแม่ จนกลายเป็นวัยรุ่นที่ดูแลตัวเองได้

เนื้อหาในคอร์ส
>>ฉากที่ 1 : พื้นฐานการเงิน
Money Mindset | กรอบความคิดเรื่องการเงิน เริ่มต้นที่ความคิดพลิกนิสัย
Money Habit | นิสัยการเงินที่ดีควรเป็นอย่างไร อะไรคือพฤติกรรม อะไรคือนิสัย
S-M-A-R-T Goal | การวางแผนและวางเป้าหมายเรื่องเงินในชีวิต
Making Decision | กระบวนการตัดสินใจกับเรื่องเงิน
>>ฉากที่ 2 : การเก็บออม
สมการเงินออม | สมการการเงินของเศรษฐี เรียนรู้การออมเงินอย่างชาญฉลาด
ประเภทของการออม | จัดการเงินออมให้เป็นระบบผ่านวิธีการออมเงินแบบ 6 Jars
Money Budget | เรียนรู้วิธีการทำบัญชีรายรับ รายจ่าย 
>>ฉากที่ 3 : ลดรายจ่าย
ความต้องการ (Wants) vs ความจำเป็น (Needs) | ของมันต้องมีหรือแค่อยากได้
หนี้ & ดอกเบี้ยทบต้น | หนี้คืออะไร ทำอย่างไรให้ห่างไกลจากมัน
เครดิต และ บัตรเครดิต | รู้จักบัตรเครดิต ก่อนจะเริ่มมีบัตรใบแรก
Spending Plan | ใช้เงินอย่างปลอดภัย ด้วยการวางแผนค่าใช้จ่าย
Wise Customer | การเป็นผู้บริโภคอย่างชาญฉลาด

สอนโดย พี่หนุ่ม โค้ชการเงินระดับประเทศ
- เจ้าของเพจ Money Coach ผู้ติดตามกว่า 400,000 คน
- ผู้มีประสบการณ์ด้านการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ให้คนไทยมามากกว่า 16 ปี
- อาจารย์สอนปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ (การจัดการอุตสาหกรรม) และสาขาการเงินการธนาคาร

บทเรียน
  • Intro to Money 101 Teen Edition Part 1
  • ฉาก 1 พื้นฐานการเงิน : Money Journey
  • ฉาก 1 พื้นฐานการเงิน : Money Mindset
  • ฉาก 1 พื้นฐานการเงิน : Money Habit
  • ฉาก 1 พื้นฐานการเงิน : Smart-Goal
  • ฉาก 1 พื้นฐานการเงิน : Making Decision
  • ฉาก 1 พื้นฐานการเงิน