keyboard_arrow_leftย้อนกลับ

UpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้าเตรียมอุดมฯ

รหัส : 3114-V03

ความยาววิดีโอ 13.5 ชม.
ชั่วโมงที่ดูได้ 15 ชม.
อายุคอร์สเรียน 12 เดือน

รูปแบบการเรียน

฿2,200.00

shopping_cart เพิ่มลงรถเข็น
รายละเอียดคอร์ส

เคมี ม.ต้น แข่งขัน UpSkill ตะลุยโจทย์เคมีเข้าเตรียมอุดมฯ
สอนโดย พี่เคน ออนดีมานด์
- บริหารเวลาในห้องสอบได้ เน้นทำข้อสอบจริง ย้ำเทคนิคที่ช่วยให้ทำได้ทันเวลา เพิ่มคะแนนได้จริง
- เน้นการบริหารเวลาในห้องสอบ
- เรียนรู้ผ่านการทำข้อสอบจริง
- เก็บเนื้อหาทุกเม็ด ไม่พลาดทุกจุดที่ออกข้อสอบ

บทเรียน
  • Upskill ข้อสอบเตรียมอุดม